Archivo para 18 marzo 2009

18
Mar
09

I Congreso de Docencia Universitaria

Docencia e innovación educativa no escenario dos novos plans de estudo universitarios

Vigo do 2 ao 4 de xullo de 2009

A ensinanza universitaria está inmersa nun proceso de cambio profundo. Neste escenario as universidades están tomando decisións de gran transcendencia tamén para o futuro da docencia.

Estanse a producir importantes cambios asociados ao proceso de adaptación ao EEES, ao deseño e implantación de novos plans de estudos e ás necesidades de acreditación e mellora da calidade docente.

É moi importante para a mellora da docencia difundir as experiencias innovadoras e/ou investigadoras realizadas polos profesores e profesoras.

O intercambio de experiencias axuda aos que as fixeron a reflexionar sobre o camiño seguido, as dificultades e logros conseguidos, e para o resto, coñecer experiencias doutros docentes pode servir para mellorar a súa práctica.

Más información en
http://webs.uvigo.es/congreso.docencia/

Anuncios
17
Mar
09

contrapublicidad y valores alternativos

Resumen
La publicidad generalmente se entiende como una herramienta de marketing, orientada a fomentar las ventas, y carente de ideología. Sin embargo, la publicidad no sólo es un instrumento estéril, sino que por si misma y dado que se trata de un discurso social, tiene la capacidad de transmitir valores y configurar parte de la realidad social. En este artículo se reflexiona sobre los valores propios del capitalismo que transmite la publicidad comercial y se plantea, al mismo tiempo, la contrapublicidad como una forma de publicidad social y alternativa, y se debate sobre su uso y función social.

TEXTO COMPLETO en Razón y Palabra, 67. marzo de 2009